• Volledig Duurzaam en Ecologisch Verantwoord
  • Niet Genetisch Gemanipuleerd
  • Veganistisch en Dierproefvrij
  • Gemakkelijk te Gebruiken en Biologisch Afbreekbaar
Account

Je bent momenteel nog niet ingelogd.

Inloggen
Er zijn nog geen producten in uw winkelmand geplaatst.

Soy Wax Privacy beleid

Privacybeleid 
Soy-wax, gevestigd aan Duithof 39 5551 VX Valkenswaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 Contactgegevens: https://www.soy-wax.nl Duithof 39 5551 VX Valkenswaard.
 Brigitte Tromp is de Functionaris.
Gegevensbescherming van Soy-wax zij is te bereiken via info@soy-wax.nl 
 Persoonsgegevens die wij verwerken Soy-wax verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres - Gegevens over uw activiteiten op onze website - Internetbrowser en apparaat type - Bankrekeningnummer 
 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@soy-wax.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Soy-wax verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren  
 
 
 
 

 Algemeen doel van de verwerking Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.  
 
Geautomatiseerde besluitvorming Soy-wax neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Soy-wax) tussen zit. Soy-wax gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: CCV shop 
 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Soy-wax bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de persoonsgegevens. 
 Delen van persoonsgegevens met derden Soy-wax verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Soy-wax gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
 Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@soy-wax.nl.  
 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van uw privacy. Soy-wax zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
 Soy-wax wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons 
 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Soy-wax neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@soy-wax.nl .

Retourneren en/of Herroepen

Vanwege de aard van onze artikelen is er geen mogelijkheid tot terug sturen van de parfumoliën, soja en koolzaadwas artikelen.
Geuren kunnen altijd anders zijn dan er verwacht wordt, daarom raden wij dan ook aan om eerst een kleine verpakking uit te proberen.
Dit voorkomt teleurstellingen en kosten die door een ieder gemaakt worden.

Wat mag er wel geretourneerd worden? Alle artikelen die niet bederfelijk zijn, dat zijn o.a. mallen.
Uiteraard dient de verpakking in ongeschonden en ongebruikte staat te zijn.
Wat moet u doen?
Binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling stuurt u ons een mailbericht en brengt u onst op de hoogte dat u voornemens bent om een artikel (of meerdere) terug te sturen, met vermelding van het bestelnummer en het (de) artikel(en)dat u terug wilt sturen.
Heeft u aangegeven dat u iets terug gaat sturen heeft u daar nogmaals 14 dagen de tijd voor. Kortom, een retourzending moet bij ons binnen 30 dagen zijn ontvangen.

Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn en deugdelijk verpakt. 
Soy-wax  neemt geen verantwoording voor zoek geraakte pakketten en onvoldoende of ongefrankeerde zendingen worden door ons niet geaccepteerd.
Zijn uw terug gestuurde artikelen door ons in goede staat ontvangen dan betalen wij uw aankoopprijs (van de terug gestuurde artikelen)  
De verzendkosten van het retourneren blijven voor uw rekening, deze worden niet vergoed.

Wilt u een overeenkomst met soy-wax herroepen, dat kan binnen 14 dagen na het plaatsen van uw bestelling,
Uiteraard is dit voordat uw artikelen zijn verzonden.

Hoe dan ook, wilt u uw bestelling annuleren, retourneren of hebben wij een leveringsprobleem, mail ons, of wij u en samen komen we er altijd uit! Reeds gedane (deel)betalingen worden binnen 3 werkdagen altijd terug gestort, dit geld ook voor het retour gezonden pakket, ook daarvan worden de gedane (deel)betalingen binnen 3 werkdagen terug gestort.
Copyright Ā© Soy-Wax 2013 - 2024
Shop nu en profiteer van onze Zomer korting .
De maand Juli & Augustus
Kortings code ZOMER10
( met uitzondering van de wax)